DBU Børneklub

I 2021 vedtog DBU en børnestrategi, hvor visionen er at “vi ønsker at skabe verdens bedste børnefodbold”. Man kan læse mere om strategien her: DBU Børnestrategi. Med i strategien var der seks lokomotiver, som skulle trække strategien igennem.

Som en forlængelse af lokomotiv 3 med kvalitetssikring af klubberne blev konceptet DBU Børneklub i starten af 2022 udrullet. FS Hashøj har fra starten af meldt sig klar til at blive DBU Børneklub, og i løbet af sommeren er vi utrolig tæt på.

DBU Børneklub er for de klubber, som ønsker at gøre noget særligt ud af børnefodbolden i klubben, og i samarbejde med DBU vil løfte børnemiljøet i deres klub. Som klub får vi noget hjælp, sparring og vejledning af forbundet, mens DBU omvendt stiller nogle krav til os. I fællesskab stiller vi en række fokuspunkter eller kriterier op, som klubben – sammen med DBU Børneklubrådgiveren – kan arbejde hen imod at leve op til.

For at kunne kalde sig DBU Børneklub, er der fire forudsætninger som skal være opfyldt:

  • Prioritering af børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
  • Tilslutning til og efterlevelse af DBU’s børnesyn
  • Tilknytning af en børneudviklingstræenr
  • Nedskrivning og vedtagelse af en børnepolitik i klubben

Vi har i løbet af foråret og sommeren 2022 arbejdet på at leve op til disse forudsætninger, og er næsten i mål. Du kan læse mere om DBU’s børnesyn her på vores hjemmeside: DBU’s børnesyn.

Hvis du er interesseret i at læse mere om DBU Børneklub, kan du gøre det her: DBU Sjælland – DBU Børneklub