FS Hashøjs historie

Starten på FS Hashøj

FS Hashøj startede i 1996 som en fusion af juniorholdene fra Sørbymagle IF, Hashøj IF og IF62, Dalmose – alle klubber, der var hjemmehørende i den gamle Hashøj kommune. Deraf kom navnet Fodboldsammenslutningen Hashøj 96.
Baggrunden for sammenslutningen var et ønske om, at hæve niveauet og skabe bedre forhold for de unge spillere. Det lykkedes bestemt med flere flotte resultater de følgende år.

I starten af det nye årtusind blev en fusion af klubbernes seniorhold en realitet – dog uden deltagelse af Hashøj IF. Den nye seniorfusion fik navnet Fodboldsammenslutningen Hashøj – i daglig tale blot FS Hashøj.
Seniorfusionen var også en entydig succes, hvor man i 2004 formåede at rykke op i serie 3. Her har klubbens førstehold lægget solidt lige siden, bortset fra i sæsonerne 2012-13 og 2018-19, hvor man var nede og vende i serie 4. Klubbens andethold rykkede i 2007 op i serie 4, hvor man var en fast del med enkelte afstikkere til serie 5. I foråret 2016 endte holdet ned i serie 5, hvor man har spillet lige siden.

Efter otte år som en delvis fusion for IF62, Dalmose og Sørbymagle IF var FS Hashøj en ubetinget succes og den daværende bestyrelse besluttede i 2008, at klubben var moden til at blive en selvstændig idrætsforening. Det blev en realitet med starten af 2009 og siden har FS Hashøj fortsat sin udvikling som en stabil serieklub.

FS Hashøj junior 1 i 1997

Ungdomshold

Bestyrelsen i FS Hashøj har igennem hele klubbens levetid forsøgt at fortsætte i fodsporene på den oprindelige tanke bag FS Hashøj med en samling af de ældste ungdomshold fra IF62 og Sørbymagle IF. I 2007 kunne man således oprette et ynglingehold på opfordring fra spillere i Dalmose og Sørbymagle. Desværre nåede holdet kun at spille sammen i et halvt år, inden flere efterskoleophold blandt spillerne gjorde, at holdet måtte lukke ned.
I 2007 blev juniorholdene fra IF62 og Sørbymagle IF dog samlet under FS Hashøj med stor succes. Holdet formåede således at fortsætte som både U17- og U19-hold, inden en stor del af holdet fortsatte på seniorholdene i 2010.
Det seneste forsøg på at oprette et ungdomshold var i 2016, hvor en stor del af Sørbymagle IFs U16-hold tog på efterskole. Da de i 2017 vendte hjem igen, blev et U17-hold tilmeldt, men inden holdet fik spillet nogen kampe, blev holdet trukket pga. manglende spillertilslutning. I stedet indgik spillerne på klubbens seniorhold, hvor de var stærkt medvirkende til klubbens førstehold endte som nummer ét i serie 4.

Børnehold

Fra efteråret 2020 startede FS Hashøj en børneafdeling op, hvor det er muligt at spille fodbold for alle børn under ni år.

Læs og se mere om klubbens historie

Vi har samlet forskellige dele af klubbens korte historie på disse undersider:

Kåringer: Vi har som de fleste andre klubber tradition for at kåre årets spiller og fighter. På undersiden her findes en oversigt over alle kåringerne.

Kampjubilæer: FS Hashøj har tradition for at fejre deres spilleres kampjubilæer. Spillerne får således en kamptrøje ved kamp nummer 100 og et flot portrætbillede ved kamp nummer 250. Alle jubilæer er angivet her – og nogle med billede.