Klubnetværket Vestsjælland

Siden slutningen af 2019 har der været arbejdet med at etablere et ambitiøst klubnetværk på Vestsjælland, med formålet at løfte fodbolden i regionen for både børn, bredde og elite på ungdomssiden – og det er endelig lykkedes i 2021.

Vestsjælland er det område i Danmark med færrest fodboldspillere ift. antal indbyggere. Derfor er det fælles mål at rekruttere flere fodboldspillere, og fastholde de unge mennesker længere i sporten, i hele regionen. Der er allerede i 2020 søsat mange gode initiativer i klubberne, bl.a. DBUs koncept ”Bold & Bevægelse” for de 2-4 årige for at få flere børn til at starte i klubberne, men klubberne er enige om, at der kan gøres endnu mere derfor er netværket vigtigt.

Samarbejde skal give muligheder

Netværksaftalerne indeholder nemlig en masse gensidige fordele og udviklingsmuligheder for alle klubberne. Her kan bl.a. nævnes at ungdomsspillere i netværksklubberne deltager i fælles børnestævner, inspirerende fælles oplevelser i forbindelse med divisionskampe, netværksmøder, officiel træneruddannelse, intern trænerudvikling, eksponering og generelt forstærket sparring og kommunikation på tværs af klubberne.

Ud over det ovenstående samarbejde, for at styrke den generelle fodbold, er der i samarbejdsaftalerne også gensidig aftale om at udvikle talentmiljøet i området, så der fortsat i fremtiden er elitefodbold på Vestsjælland. Det giver de vestsjællandske talenter mulighed for at forfølge deres drømme og evt. være attraktive for deltagelse på DBU’s Talentcenter og de største klubber i Danmark gennem områdets licensklub, Slagelse B&I.

De 8 stiftende klubber præsenteret på Harboe Arena i Slagelse, hvorefter også Vemmelev Boldklub har tilsluttet sig netværket

Positiv modtagelse

Klubnetværket har fået en yderst positiv modtagelse og indeholder allerede aftaler mellem de lokale klubber B.73 Slagelse, Høng GF, Skælskør B&I, Sørby Fodbold, FC Storebælt, FS Hashøj, Sorø Freja, Vemmelev Fodbold og Slagelse B&I. Og de deltagende klubber håber at flere vil følge trop i de kommende måneder.

Slagelse B&I vil som DBU licensklub være central i flere aktiviteter for både børn og trænere fra netværksklubberne en rolle man i Slagelse B&I meget gerne påtager sig.

Vi glæder os til at skabe oplevelser for de vestsjællandske børn på Harboe Arena Slagelse. Der er planer om, at netværksklubbernes børn kan prøve at følge SBIs divisionshold på banen eller være bolddrenge, og så vil der komme forkampe, hvor lokale drenge spiller 3-mandskampe på stadionbanen inden en divisionskamp.” lyder det fra Talentchef Jonas Nielsen, der tilføjer “I gamle dage var samarbejdet for ensidigt, hvor fokus alene var på, at de bedste spillere skulle til regionens største klub. For os er det vigtigt, at børnene bliver så længe som overhovedet muligt i deres nærmiljø, for børnefodbold handler ikke om hverken bredde eller elite – det handler om fodbold for børn.

Det handler om en god start på fodboldlivet

Små årgange, færre hænder og knappe ressourcer kan være en daglig udfordring i mange fodboldklubber, men dette skal Klubnetværket Vestsjælland være med til at rette op på

Dialogen mellem de deltagende klubber skal sikre at det enkelte barn spiller fodbold, hvor det er bedst og mest givende. Både på det rigtige niveau, og i den rigtige klub. Og måske endda træne og spille kampe med børn fra andre klubber, hvor det kan give mening. Det vigtige er ikke at tabe de unge mennesker på gulvet, men forsøge at fastholde dem positivt i sporten” lyder det fra Jonas Nielsen, Slagelse B&I.

Bestyrelsen i FS Hashøj tiltrådte aftalen ved opstarten i 2021 og håber på et godt samarbejde med de øvrige i klubber i netværket til gavn for de mange børn og unge i klubben. På grund af corona og andre omstændigheder, er det først i 2022, at samarbejdet for alvor er sat i søen.